Americké ponorky během 2.světové války (Modelářský pohled díl 1 - úvod)

ÚVOD

U příležitosti modelářské výstavy v Bratislavě - Plastiková Zima v roce 2009 jsem měl možnost širší modelářské veřejnosti podat informace o amerických ponorkách během druhé světové války. Během času jsem načerpal nové informace a řada modelů se mě podařilo získat. Problematika amerických ponorek je poměrně široké téma, kterému se lze věnovat z pohledu technického tak historického. Přestože se zde jedná o modelářský web zúžím téma hlavně na informace nutné ke stavbě relevantního modelů ať už si modelář vybere libovolné měřítko nebo dostupný model. Tento článek vznikal na jaře 2010 pro modelářské stránky ModelWeb, bohužel i když jsem text předal v červenci 2010 nikdy se na zmíněných stránkách neobjevil. Tato skutečnost se stala základem prudké hádky z tehdejším M8 a táhne se v podobě ambivalentních vztahů zejména s p. Černým dodnes. Využívám tedy vlastních stánek a dopustím se tady i lehkého přehledu stavebnic, a to jak dostupných tak i méně sehnatelných. A současně se pokusím o průběžné aktualizace

1. Orientace v označení amerických ponorek

Americké ponorky jsou v nezměněné podobě značeny od první ponorky, kterou byla SS-1 USS Holland až po současnost a to v kontinuální řadě až do současnosti, uveďme příklad označení: SS-212 USS GATO

Značení znamená:

SS - Submarine Ship - tedy ponorka, později bylo toto označení platné pro dieselové ponorky u moderních se přidává N - nuklear G- guidednebo konečně B - balistic

Číslo lodi - chronologicky přidělované za sebou podle historie, maximum tří cifer u až do příchodu nových ponorek Seawolf se neopakovaly.

USS - United State Ship - Válečná loď spojených států

Jméno lodi: U USN na začátku století až do cca 20 let se používal systém výběru jmen obdobný britskému námořnictvu, kdy ponorky byly označovány písmenem odpovídajícímu třídě příklad. : USS F-4 … tato praxe se udržela u ponorek S class i během druhé světové války. U většiny ponorek sloužících během druhé světové války se objevují jména mořských živočichů (ryby, savci). Například uvedené "Gato"  je pojmenovaní po Hladkounu mexickém (Mustelus lunulatus.) což je druh žraloka.

48e1ad0f82_73684130_o2
 Na rozdíl od čísla se mohou jména  lodí historicky opakovat Gato je například SS-212 ale také  i SSN -615 tedy atomová třídy Thresher/Permit.  Jméno lodi bylo současně i předlohou znaku lodi a někdy v dosti komixovém provedení. Blíže se k číslům a  znakům ještě vrátíme.

Třídy ponorek US NAVY

Přestože hlavní tíhu nesly během druhé světové války především modernější ponorky Gato, Balao a Tench svoji nezanedbatelnou roli sehrály i starší typy ponorek při výcviku posádek ponorek nebo protiponorkových sil USN a USCG tak dokonce i v bojové roli při krizi ponorkového loďstva po vstupu USA do druhé světové války. Je zajímavým faktem, že ponorky Gato, Balao a Tench neukončily svůj život ani po ukončení druhé světové války a ani po příchodu atomových ponorek. Velká většina jich byla modernizovaná v rámci programu GUPPP zkráceně Guppy (akvaristé znají označení při vyšlechtěné akvarijní rybičky Paví očko) který zahrnoval jak vnitřní úpravy v pohonném systému a a zbrojních systémech tak především i rekonstrukcí vnějšího vzhledu zahrnující odstranění hlavňové výzbroje doplnění moderních sonarů a především rekonstrukcí nástavby bojové věže v několika typech. Ve službě se udržely v USN až do 70 let

kdy jejich roli přebraly dieselové ponorky spojenců NATO ale i potom putovaly do výzbroje dalších loďstev jak v rámci Nato tak i asijských a jihoamerických loďstev. Je zajímavé že poslední zničená ponorka ve válečném konfliktu byla argentinská ARA Santa Fe ( ex USS Catfish (SS-339) třídy Balao ) které si připsaly na konto vrtulníky britského námořnictva během konfliktu u Falkland v roce 1982.

73b9938a54_73683934_o2
Dalším zajímavým faktem je i skutečnost, že se ponorky dostaly i do loďstva válečného nepřítele tedy do Japonského námořnictva, ale nejde o žádnou senzaci. V japonském námořnictvu sloužila v letech 1955 až 1966 SS-261 Mingo jako SS-501 Kuroshio.
Image result for SS-501 Kuroshio
V dalším textu se zmíním o dalších třídách amerických ponorek u kterých jsem získal informace o modelovém ztvárnění.
pře
« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Stavby Recenze Informace