1/72 Aero L-159A, A/E, B a T. (Kovozávody Prostějov KPM 0113, 0114, 0118, 0119) FFFL&FT

Článek je stažen a převeden do archivu autorem  z důvodu  osobní  bezpečnosti.

« zpět